Игри

Информация за страница Дървени къщи

   Животът в дървени къщи често е предпочитан от много хора по света, като причините за това са от най-различен и разнообразен характер. На първо място тези постройки са най-много на три или четири етажа, което ги прави лесни за поддържане. Има и едноетажни къщи, които пък се построяват за сравнително кратък период от време. Както в редица страни по света, така също и в страната през последните години се наблюдава засилен и интензивен интерес към постройките от този тип. На територията на България има немалък брой фирми, които се занимават на професионално ниво с изработката и монтажа на къщи. Сред техните най-големи преимущества на всяка цена трябва да се посочи мобилността им. Това означава, че при необходимост къщите могат да се разглобят и после лесно да се приспособят отново като места за живот. Едва ли има нужда да се изтъква, че подобно нещо е голямо предимство за всички хора и изглежда доста перспективно в дългосрочен план.

    Строителните материали за въпросните дървени къщи се изработват в индустриални условия, поради което не се налага използването на големи количества енергия. Пестенето на енергията е един от най-актуалните и наболели обществени проблеми наред с опазването на околната среда. Ето защо всички, които са загрижени за нея, могат да помислят за възможността да започнат да живеят в дървени сглобяеми къщи. Материалите и оборудването за техния строеж се докарват наведнъж от един доставчик, което спестява ценно време на хората. Също така няма как да не се изтъкне още едно предимство на постройките от този тип, а именно свеждането до минимум на мокрите строителни процеси. Макар че къщите имат и някои сериозни недостатъци, на общия фон те едва ли са в състояние да засенчат високия процент удобства и комфорт, които предлагат. На първо място това е краткият срок за техническо използване, което обаче се компенсира поради високия процент устойчивост срещу природни бедствия като земетресения. Също така дървесината постоянно е подлагана на атака от страна на различни гризачи и вредители, които се появяват неизбежно в такива къщи. Този проблем обаче има своето ефикасно решение в лицето на сухата и третирана с антисептици дървесина.

     Популяризирането на дървени къщи и налагането на тази усъвършенствана форма на строителството са две от основните цели, които преследва Българският съюз на производителите на дървени къщи от типа сглобяеми. Сред другите цели на тази организация трябва да се споменат още изграждането на система за гарантиране на качественото производство и монтажът чрез външен и собствен контрол. Всички тези цели несъмнено заслужават адмирации, защото са свързани с осигуряването на по-лесен и удобен начин на живот. Това е от изключително важно значение за хората предвид твърде тежките понякога условия, в които те са принудени да живеят. Тези къщи са лесна плячка за бушуващите най-често на територията на САЩ силни ураганни ветрове и торнада, но за щастие в страната такива не се появяват. Това е още една основателна причина за хората да помислят над възможността да започнат да живеят в такава къща. Тя може да се изгради на достъпни и приемливи цени.

Етикети:   Дървени огради
eXTReMe Tracker